Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

SEEU News

:

News: ДОПОЛНИТЕЛНА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ , АПРИЛ 2015

Title

ДОПОЛНИТЕЛНА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ , АПРИЛ 2015

Body

Организирање на дополнителната испитна сесија:

 
-      УЈИЕ организира дополнителна испитна сесија (MAKE-UP EXAMS) од 14  24 април 2015
-      Распоредот на испити:  понеделник – сабота, после 16:00 часот!
 
Рок и начин на пријавување на испити:
 
-      Студентите можат да ги регистрират (пријават) испитите само преку порталот MySEEU https://my.seeu.edu.mkво предвидениот рок за пријавување.
-      Рок за пријавување на испити: 01 - 10 април 2015
 
Право за пријавување на испити имаат:
      1.    Студентите на додипломски студии имат право да пријават неположени испити од 1,3 и 5 семестар
      2.    Апсолвентите’ (студентите кои завршиле со сите семестри, но не дипломирале) можат да полагаат само 2 од преостанати испити.Апсолвентите задолжително да се регистрираат за испити преку студенскиот советник на факултетот или ако веќе го направиле истото, тогаш регистрацијата ќе можат да ја направат преку MySEEU.
 
Ограничување на бројот на пријавени испити:
 
-      Во ова дополнителна испитна сесија, студентите имат право да пријават најмногу 2 (два) испити!
 
 

Category

Undergraduate

Expires

 

Rating (0-5)

Item is currently unrated.

Number of Ratings

0

Language

MK
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 3/31/2015 3:49 PM by Zeqirja Tairi
Last modified at 4/6/2015 1:41 PM by Zeqirja Tairi